บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด


บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคุณภาพสูงขึ้นมาตอบ สนองความต้องการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านระบบการบริหารโครงการด้วยระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในประเทศไทย

ทั้งนี้ พันธกิจของลองกอง สตูดิโอ คือ “การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหารต้นทุน และระบบบัญชี สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” โดยทำให้ผู้รับเหมาเพิ่มศักยภาพในการประมูลโครงการ รับรู้ต้นทุนจริงได้ทุกช่วงเวลา รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีต้นทุนอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ที่ใช้กับซอฟต์แวร์ได้ทันที นอกจากนี้จะต้องมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองความต้องการเพิ่มเติมของ กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
Company Profile
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท / ร้านค้า (TH) บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
ชื่อบริษัท / ร้านค้า (EN) Longkong studio Co.,ltd
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0105548064982
ประเภทธุรกิจ การผลิต
หมวดธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และสินค้าลิขสิทธิ์
ปีที่เริ่มกิจการ 2548
ข้อมูลการติดต่อ
E-mail teeraboon@longkongstudio.com
เบอร์โทร 029828838
เบอร์มือถือ 0814002293
Website www.longkongstudio.com
กรุณา Login ก่อน
  

ลืมพาสเวิร์ด คลิก!!

หากท่านยังไม่เคยสม้ครสมาชิกเว็บไซด์ กรุณาสมัครสมาชิกเว็บไซด์ก่อนทำการสมัครใช้บริการอื่น
สมัครสมาชิกเว็บไซด์ K SME Care คลิก!!

นาย ธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์


ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น) นาย ธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์
ที่อยู่ 299/307 หมู่บ้านพงษ์เพชรเคหะ 2 ซอย 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรติดต่อ 029828838
เบอร์มือถือ 0814002293
Website www.longkongstudio.com
E-mail teeraboon@longkongstudio.com
กรุณา Login ก่อน
  

ลืมพาสเวิร์ด คลิก!!

หากท่านยังไม่เคยสม้ครสมาชิกเว็บไซด์ กรุณาสมัครสมาชิกเว็บไซด์ก่อนทำการสมัครใช้บริการอื่น
สมัครสมาชิกเว็บไซด์ K SME Care คลิก!!


© Copyright, KasikornbankPCL. All Rights Reserved.