บริษัท เกรท ทรานสปอร์ท เซอร์วิส จำกัด


- ให้บริการทางด้าน การเคลียร์พิธีการทางศุลกากร ทั้งทางด้านการนำเข้า และส่งออก
- ให้บริการทางด้านการขนส่ง และกระจายสินค้า 
- เป็นผู้นำเข้าอาหารแช่แข็งประเภทต่าง ๆ เช่น ปลาทู และปลาซาบะ เป็นต้น
- เป็นผู้ส่งออกผลไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น เงาะ มังคุด และผลไม้ตามฤดูกาล

Company Profile
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท / ร้านค้า (TH) บริษัท เกรท ทรานสปอร์ท เซอร์วิส จำกัด
ชื่อบริษัท / ร้านค้า (EN) Great Service Intertrade
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0105552077911
ประเภทธุรกิจ บริการ
หมวดธุรกิจ อื่นๆ
ปีที่เริ่มกิจการ 2549
ข้อมูลการติดต่อ
E-mail marketing@great-gsi.com
เบอร์โทร 02-531-7293-5
เบอร์มือถือ 081-819-2223
Website www.great-gsi.com
กรุณา Login ก่อน
  

ลืมพาสเวิร์ด คลิก!!

หากท่านยังไม่เคยสม้ครสมาชิกเว็บไซด์ กรุณาสมัครสมาชิกเว็บไซด์ก่อนทำการสมัครใช้บริการอื่น
สมัครสมาชิกเว็บไซด์ K SME Care คลิก!!

นาย ณัฏฐวัส เกตุทัต


ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น) นาย ณัฏฐวัส เกตุทัต
ที่อยู่ 807/111 หมู่บ้านภุมริน (รังสิต) ซอยพหลโยธิน 72 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรติดต่อ 02-531-7293-5
เบอร์มือถือ 081-819-2223
Website www.great-gsi.com
E-mail marketing@great-gsi.com
กรุณา Login ก่อน
  

ลืมพาสเวิร์ด คลิก!!

หากท่านยังไม่เคยสม้ครสมาชิกเว็บไซด์ กรุณาสมัครสมาชิกเว็บไซด์ก่อนทำการสมัครใช้บริการอื่น
สมัครสมาชิกเว็บไซด์ K SME Care คลิก!!


© Copyright, KasikornbankPCL. All Rights Reserved.