บริษัท อักษรอาร์ตเวิลด์แพค จำกัด


 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ ชนิดอ่อน  ( Flexible  Packaging )

                        กระบวนการผลิต  :  การพิมพ์, การลามิเนต, การผ่าม้วน, การทำซอง


Company Profile
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท / ร้านค้า (TH) บริษัท อักษรอาร์ตเวิลด์แพค จำกัด
ชื่อบริษัท / ร้านค้า (EN) AKSORN ART WORLD PAK Co., LTD.
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0105544118646
ประเภทธุรกิจ การผลิต
หมวดธุรกิจ หมวดกระดาษและสิ่งพิมพ์
หมวดธุรกิจย่อย ธุรกิจการพิมพ์ (รวมการค้า)
ปีที่เริ่มกิจการ 2544
ข้อมูลการติดต่อ
E-mail peerapon@aawp.co.th
เบอร์โทร 02-863-9777
เบอร์มือถือ 081-854-1853
Website
กรุณา Login ก่อน
  

ลืมพาสเวิร์ด คลิก!!

หากท่านยังไม่เคยสม้ครสมาชิกเว็บไซด์ กรุณาสมัครสมาชิกเว็บไซด์ก่อนทำการสมัครใช้บริการอื่น
สมัครสมาชิกเว็บไซด์ K SME Care คลิก!!

นางสาว กนกวรรณ ดินไทย


ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น) นางสาว กนกวรรณ ดินไทย
ที่อยู่ 118/5-7 วัดยายร่ม พระราม2 ท่าข้าม
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เบอร์โทรติดต่อ 02-863-9777
เบอร์มือถือ 081-854-1853
Website -
E-mail peerapon@aawp.co.th
กรุณา Login ก่อน
  

ลืมพาสเวิร์ด คลิก!!

หากท่านยังไม่เคยสม้ครสมาชิกเว็บไซด์ กรุณาสมัครสมาชิกเว็บไซด์ก่อนทำการสมัครใช้บริการอื่น
สมัครสมาชิกเว็บไซด์ K SME Care คลิก!!


© Copyright, KasikornbankPCL. All Rights Reserved.